Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.
De levering van uw bestelling
Wij verzoeken u om uw bestelling na ontvangst direct te controleren op volledigheid. Mocht u afwijkingen constateren met betrekking tot het ontvangen aantal en de inhoud, neemt u dan contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om alle bestellingen zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Mocht een bestelling binnen 3 werkdagen na verzending uit ons magazijn nog steeds niet bij u afgeleverd zijn, dan raden we u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

Garantietermijn
De verleende garantietermijn is afhankelijk van het soort product, zoals hieronder wordt beschreven:

 • Originele printersupplies
  Wanneer u bij ons originele printersupplies aanschaft, dan is de fabrieksgarantie van de betreffende producten van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor garantieclaims van door Inktshop-online.be geleverde originele printersupplies; deze dient u rechtstreeks naar de betreffende fabrikant te sturen.

 • Huismerk printersupplies
  Inktshop-online.be verleent 24 maanden garantie op gebreken van Huismerk toners en  Huismerk cartridges.

Garantieprocedure
Wanneer u een product van ons ontvangt, zorg dan dat u altijd de gebruiksaanwijzingen op de verpakking of in de meegeleverde handleiding opvolgt. Voor problemen met printersupplies adviseren wij om de handleiding van uw printer te raadplegen, hierin staan de meest voorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen beschreven.

Indien een product direct na ontvangst niet goed of naar behoren functioneert, en u heeft de gebruiksaanwijzingen correct opgevolgd, neemt u dan contact op met onze klantenservice.
Mocht blijken dat het product toch defect bij u is afgeleverd, dan zullen wij uw bestelling kosteloos omruilen of u een ander voorstel doen.

Wanneer u een product naar ons terug wilt sturen voor garantie, vragen wij u om de onderstaande procedure te volgen:

 1. Neem (binnen de garantietermijn) contact op met onze klantenservice voor het aanvragen van een RMA-nummer (Return Material Authorisation).
 2. Download het retourformulier en vul het in.
 3. Voeg een kopie van uw factuur bij.
 4. Zorg dat de onderstaande gegevens duidelijk op het pakket vermeld staan:
  • Uw naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • De omschrijving van het probleem
  • Uw RMA-nummer
  • Het oorspronkelijke ordernummer
 5. Zorg dat het betreffende product zorgvuldig verpakt is voor u het verzendt.
 6. Stuur het defecte product uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RMA-nummer retour.

Let op: u draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de retourzending. Wij raden dan ook aan om uw pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren.

Algemeen:

Klachten: Eventuele klachten dienen A.G. Computers te worden toegezonden per aangetekend schrijven, en dit binnen de acht kalenderdagen na levering voor klachten inherent aan de geleverde prestaties, en binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum voor klachten inherent aan de facturatie. Na voormelde termijnen zullen prestaties en facturen beschouwd worden als definitief aanvaard.

Ongeldige bepalingen: Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing zou(den) zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig en van toepassing.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken:

Op deze overeenkomst gesloten met Inkt-shoponline.be ( onderdeel van A.G. Computers) is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Oostende.

Bij niet betaling:

Elke som welke verschuldigd is aan A.G.Computers, doch niet betaald op factuur vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50€ en verwijlintresten gelijk aan 5% op jaarbasis. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Ook zullen alle diensten die lopend zijn bij A.G. Computers op non actief gezet worden tot betaling word ontvangen
op onze rekening.