Geplaatst op

Privacy Verklaring

1. Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van A.G. Computers  In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

2. Verzamelde gegevens

A.G. Computers  bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan A.G. Computers worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het gebruikersbestand van A.G. Computers  om de dienst(en) van A.G. Computers mogelijk te maken. Daarnaast leggen wij het gebruikte IP-adres vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

3. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in de aanmeldprocedure om informatie over uw aanmelding op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.
Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw webbrowser te veranderen.

4. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

5. Wijzigingen Privacy Verklaring

A.G. Computers  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

6. Uw eigen gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke inlog pagina. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u te allen tijde richten aan: info @ ag-computers.be